#sağlıktaşiddetehayır
#sağlıktaşiddet

Acil Tıp Asistan Birliği olarak 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalında görevli olan Araştırma Görevlisi meslektaşımız dün gece görevi başında iken sözlü ve fizksel şiddete uğramış ve darp edilmiştir. Meslektaşımızda klavikula fraktürü mevcuttur. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hekimlere uygulanan şiddetin bir an önce son bulmasını temenni ediyor, şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımız üstün özveri ile hastalarımıza şifa sunmak için çalışmaktadırlar. Hulusi Behçet ve Aziz Sancar gibi nice Türk hekiminin yolundan giderken bu ülkenin birer Bayrağı olan Dr. Ersin ARSLAN, Dr. Kamil FURTUN, Dr. Abdullah BİROĞUL, Dr. Aynur DAĞDEMİR, Dr. Oğuz HASDEMİR ve diğer yüzlerce sağlık çalışanına karşı yapılan saldırılar ülkenin bağımsızlığına vurulmuş birer hançer olmaktadır.

Sağlık çalışanlarına karşı yapılmış şiddetin her türlüsü (sözel, davranışsal, fiziksel şiddet) kabul edilemez olup sağlık çalışanının yaşama hakkının gasp edilmesi demektir ve bu açıdan bakıldığında diğer hak ve özgürlüklerden söz edilememektedir.

Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlara yapılan bu haksız saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce bu zulmün durdurulması için bürokrasi tarafından gerekli önlemlerin alınmasını beklemekteyiz.

Acil Tıp Asistan Birliği olarak, acil tıp asistanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik sözel, fiziksel ve duygusal şiddetin takipçisi olacak ve gerekli cezaların verilmesi yönünde paydaş olacaktır.

Saygılarımızla

Acil Tıp Asistan Birliği

Şiddete uğramadan çalışmak bir sağlık çalışanı hakkıdır !

Leave a Comment