Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB), 2008 yılında kurulmuş ve o zamandan bu yana seçimle iş başına gelmiş üç yönetim kurulunun fedakarca emekleri ile çok iyi tanınan bazı projelerin mimarı olmuştur. Yılda iki kez düzenlenen asistan oryantasyon eğitimleri, Tintinalli’nin Türkçe’ye çevrilmesi gibi Türkiye’deki tüm acil tıp asistanlarının yararına projelerin fikir kaynağı olan ATAB, aynı zamanda her yıl çemberini daha da genişleterek düzenlediği klinik ziyaretleri ile çok daha fazla acil tıp asistanına ulaşmaktadır. Acil Tıp Asistan Birliği yönergesinin 1. Maddesinde belirtildiği gibi ATAB’ın amacı;

“Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar düzenleyip ve katılımlarını destekleyerek, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletmektir.”
Değerli ATA’lar; iletişimin öneminin farkındayız. Bizler olumlu olumsuz tecrübelerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşıp, birbirimizin arkasında durup ve zamanı geldiğinde hep birlikte kutlamalar yapıp, Türkiye’de sağlık sisteminin ve acil tıbbın geçtiği bu zor zamanlarda, kliniklerimizde yoğun ve uzun saatler emek verenlerden ve sağlık sisteminin görevi en çok olan bireylerinden olarak birlikte aşacağımıza inanıyoruz.

Ortak sorunlarımızın kalıcı çözümlerine ulaşmak ancak birbirimizle kuracağımız iletişim ve kliniklerimiz arası standardizasyon ile mümkün olacaktır.

Her geçen yıl daha aktif, daha kalabalık, daha disiplinli ve ulaşılabilirliği daha kolay bir şekilde çalışan ATAB için “BEN DE VARIM!” diyecek asistan arkadaşlarımızla tanışmak için can atıyoruz!.

6.Yönetim Kurulu:

Dr. Gültekin Kadı
Dr. Necip Gökhan Güner
Dr. Altuğ Kanbakan
Dr. Mümin Murat Yazıcı
Dr. Samet Öcel
Dr. Büşra İhtiyar
Dr. Şebnem Şakar
Dr. Muhammet Fatih Beşer
Dr. Esra Günalp
Dr. Halil Ölmez
Dr. Burak Solgu

Leave a Comment